Reference 1999

» Reference 1999

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Generální oprava spalovny nemocničních odpadů s dvoustupňovou komorovou pecí a instalace suché technologie čištění spalin NEUTREC

Orlická nemocnice Rychnov n. Kněžnou

Spalovna nemocničního odpadu s dvoustupňovou komorovou pecí a suchou technologií čištění spalin NEUTREC - dodávka kompletní technologie

Spalovna odpadů Plzeň s.r.o.

Dovybavení komorové spalovny NORSK -HYDRO kompletní technologií pro přípravu a spalování kapalného odpadu