Reference 1992

» Reference 1992

KABLO Malacky

Spalovna průmyslových odpadů s rotační pecí a třístupňovou mokrou vypírkou spalin Wast - Eco - dodávka kompletní technologie.