Reference 2006

» Reference 2006

Nemocnice Trenčín

Rekonstrukce pece SP 120, rekonstrukce čištění spalin technologií NEUTREC a instalace dioxinového filtru. Emisní monitoring

OLO a.s. Bratislava

Rekonsturkce čištění spalin - doplnění stávající technologie o nový systém dispergace nového typu sorbentu pro zachování PCDD/F

USB x SENOVÉ - Vilnius - Litva

Spalovna průmyslových odpadů s rotační pecí a čtyřstupňovým čištěním spalinprincip NEUTREC a kapacitním dioxinovým filtrem. Emisní monitoring