Reference 1996

» Reference 1996

EKOTERMEX Vyškov

Dvoustupňová spalovna průmyslových odpadů s mokrou vypírkou spalin ÖSKO - dodávka muflové pece pro spalování tekutých odpadů