Reference 2009

» Reference 2009

Nemocnice Benešov u Prahy

Kompletní rekonstrukce spalovny nemocničních odpadů, rekonstrukce spalovací komorové pece, rekonstrukce čištění spalin na suchou adsorpci pomocí sody-bicarbony a dodávka nového dioxinového filtru.

RUMPOLD Strakonice

Solidifikační technologická linka na stabilizaci odpadů vznikajících při spalování nebezpečných odpadů. Technologické zařízení pro stabilizaci je založeno na principu smíchání nebezpečných odpadů se stabilizátorem a následně jsou lisovány pravidelné blok

SAFINA Praha

Dodávka čištění kouřových plynů vznikajících v plazmové peci, suché čištění spalin je založeno na neutralizaci kyselých plynů pomocí hydrogenuhličitanisodného a veškeré tuhé částice včetně aktivovaného absorbentu jsou odlučovány v textilním filtru.