OPPP
Tento produkt je spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj a ministerstvem průmyslu a obchodu.

Procesy a technologie

Výstavba nových spaloven, ale i provozování stávajících spaloven komunálních a zvláště nebezpečných odpadů, je již v současné době povolována jen tehdy, pokud je zajištěno požadované vyčištění spalin.

Technologická řešení, popis jednotky, strojní řešení

Odlišnost tohoto technologického postupu v porovnání se stávajícími jednotkami spočívá v tom, že se využívá jednoduchých hydrodynamických jevů...