Reference 2008

» Reference 2008

Fakultní nemocnice s poliklinikou Bratislava

Rekonstrukce čištění spalin. NEUTREC se zabudováním dioxinového filtru pro spalovnu HOVAL GG 14

Nemocnice s poliklinikou Galanta

Rekonstukce čistění spalin NEUTREC se zabudováním dioxinového filtru pro spalovnu SP 120

Termická likvidace kalů ČOV Jihlava

Spalovna čistírenských kalů s fluidní pecí a čtyřstupňovým čištěním spalin princip NEUTREC a kapacitním dioxinovým filtrem.