Справки 1999

» Справки 1999

Fakultni nemocnice Hradec Kralove

Основен ремонт на фурна за отпадъци в болница с пещ с двустепенна камера и инсталиране на сух пречиствателен процес NEUTREC

Orlicka nemocnice Rychnov n. Kneznou

Пещ за промишлени отпадъци за болница с двустепенна камера и сух процес на пречиставане NEUTREC – доставка на пълно оборудване

Spalovna odpadu Plzen s.r.o.

Допълнително оборудване за пещ с камера NORSK-HYDRO – доставка на пълно оборудване за подготовка и изгаряне на течни отпадъци