Справки 2010

» Справки 2010

„Глазура” ООД (Glazura s.r.o.) Роуднице над Лабем

Изграждане на линии за термична регенерация на твърди и течни суровини с пречистване на отпадни продукти от горене по сух метод.