Справки 2011

» Справки 2011

„Архив СБ” ООД (Archív SB s.r.o.) Липтовски Микулаш /Словакия/

Реконструкция на завод за изгаряне на отпадъци с камерна пещ Hoval GG24. Реконструкция на сухо пречистване на продукти от горене с вграждане на диоксинов филтър.