Справки 2012

» Справки 2012

„Интер” ООД (Inter s.r.o.), Екатерининбург/Русия/

Изграждане на две линии за изгаряне на вредни отпадъци. 1-линия завод за изгаряне на отпадъци с ротационна пещ чрез утилизация на топлина и сухо почистване. 2-линия завод за изгаряне на отпадъци с камерна пещ чрез утилизация на топлина и сухо почистван