OPPP
ТОЗИ ПРОЕКТ Е ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРОМИШЛЕНОСТТА И ТЪРВИЯТА НА РЕБУПЛИКА ЧЕХИЯ.

Справки 1987

» Справки 1987

TARTU (Estonia)

Пещ за промишлени отпадъци с ротационна пещ– доставка на пълно оборудване.