OPPP
ТОЗИ ПРОЕКТ Е ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРОМИШЛЕНОСТТА И ТЪРВИЯТА НА РЕБУПЛИКА ЧЕХИЯ.

ZDB Bohumin

» Справки 1995 » ZDB Bohumin
Пещ за промишлени отпадъци с двустепенна ротационна пещ и четиристепенно влажно пречиставане и диоксинов филтър – доставка на пълно оборудване.
Photogallery